РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизwww.energoservice.bg

ЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги в областта на ядрената aвтоматика, управление на процеси и поддръжка на системи за контрол и управление.

ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company и изключителен представител на Mirion Technologies.

Продуктите на Mirion са се утвърдили като индустриален стандарт за активни дозиметри, системи за електрически проходки, детектори, уреди следящи за повърхностно замърсяване, както и системи за наблюдение, работещи в радиоактивна среда.

София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2, тел.: 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96, office@energoservice.bgTop