РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги в областта на ядрената aвтоматика, управление на проекти и поддръжка на системи за контрол и управление.

ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company,

Hach и официален дистрибутор на Mirion Technologies.

www.energoservice.bg

София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2; тел.: 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96; office@energoservice.bgTop