РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизMIRON

TECHNOLOGIES

ЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги в областите ядрена автоматика и радиационна защита, управление на проекти и поддръжка на системи за контрол и управление.ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company,

Hach и официален дистрибутор на Mirion Technologies.

EnergoService

www.energoservice.bg

София 1408

ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2

тел.: 02/ 871 38 07

факс: 02/ 871 00 96

office@energoservice.bgTop