РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизMIRON
TECHNOLOGIES


ЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги
в областите ядрена автоматика и радиационна защита,
управление на проекти и поддръжка на системи за контрол и управление.

ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company,
Hach и официален дистрибутор на Mirion Technologies.

EnergoService
www.energoservice.bg

София 1408
ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07
факс: 02/ 871 00 96
office@energoservice.bgTop