РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервиз
MIRON
TECHNOLOGIES

ЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги
в областите ядрена автоматика и радиационна защита,
управление на проекти и поддръжка на системи за контрол и управление.

ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company,
Hach и официален дистрибутор на Mirion Technologies.

EnergoService
ядрена автоматика

София 1408
ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07
факс: 02/ 871 00 96
office@energoservice.bg
www.energoservice.bgTop