РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизЕнергоСервиз
извършва инженерингови и сервизни услуги в областите ядрена автоматика, безопасност, радиационна защита, управление на проекти и поддръжка на системи за контрол и управление.

 

ЕнергоСервиз е партньор на Westinghouse Electric Company, Hach и официален дистрибутор на Mirion Technologies

 

София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07

факс: 02/ 871 00 96

office@energoservice.bg

www.energoservice.bg

 Top