РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизEnergoService 15 години

В ПОДКРЕПА НА БЕЗОПАСНА И ЧИСТА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА


ЕНЕРГОСЕРВИЗ
извършва инженерингови и сервизни
услуги в областите ядрена автоматика, безопасност, радиационна защита,
управление на проекти и поддръжка
на системи за контрол и управление.


ЕнергоСервиз е партньор
на Westinghouse Electric CompanyHach
и официален дистрибутор на Mirion Technologies


София 1408
ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07
факс: 02/ 871 00 96
office@energoservice.bg
www.energoservice.bg

 Top