РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизОБОРУДВАНЕ ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

• Монитори за измерване на повърхностно замърсяване на цяло тяло, серия Argos™;
• Многофункционален измервателен уред RDS-32, съвместим с всички външни сонди на Mirion и Canberra;
• Системи за радиационен мониторинг за измерване на аерозоли, йод и благородни газове;
• Монитори за измерване на предмети, серия Cronos®.


ЕнергоСервиз АД
партньор на Westinghouse Electric CompanyHach
и официален дистрибутор на Mirion Technologies


София 1408
ж.к. „Южен парк”
бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07
факс: 02/ 871 00 96
office@energoservice.bg
www.energoservice.bg
Top