РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕнергоСервиз, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕнергоСервизОБОРУДВАНЕ ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ

•  Монитори за измерване на повърхностно замърсяване на цяло тяло, серия Argos™;

•  Многофункционален измервателен уред RDS-32, съвместим с всички външни сонди на Mirion и Canberra;

•  Системи за радиационен мониторинг за измерване на аерозоли, йод и благородни газове;

•  Монитори за измерване на предмети, серия Cronos®.


ЕнергоСервиз АД

партньор на Westinghouse Electric CompanyHach
и официален дистрибутор на Mirion Technologies


София 1408
ж.к. „Южен парк”, бл. 43, вх. Б, офис 2
тел.: 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96

office@energoservice.bg

www.energoservice.bg

 Top