ЕРП Север инвестира 3,2 млн. лв. в рехабилитация на подстанция Варна-Изток

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2021 • 18.02.2021

ЕРП Север инвестира 3,2 млн. лв. в рехабилитация на подстанция Варна-Изток

ЕРП Север извърши мащабна рехабилитация на подстанция Варна-Изток, съобщават от дружеството. Подстанцията е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество повече от 40 000 домакинства в града. Дейностите по рехабилитация на съоръженията в подстанцията са част от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество.

Те включиха цялостно обновяване на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, изграждане на нова двойна шинна система, заедно с прилежащите съоръжения и стоманените поцинковани портали. След направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 нови елегазови прекъсвача, 21 разединителя, 12 напреженови трансформатора и 18 токови трансформатора. През т. г. предстои доставката и монтажът на нов силов трансформатор с мощност 50 MVA в подстанцията, с което общата инвестиция в проекта възлиза на 3,2 милиона лева.

От компанията подчертават, че заложените в инвестиционната програма на дружеството проекти подлежат предварително на внимателен експертен анализ. Целта е да бъдат обхванати места с повишено потребление и необходимост от модернизация на съоръженията.








Top