ЕРП Север инвестира 400 000 лв. в обекти в област Варна

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 13.05.2019

ЕРП Север инвестира 400 000 лв. в обекти в област Варна

ЕРП Север приключи пореден етап от изграждането на въздушна кабелна мрежа в местност Добрева чешма, както и рехабилитацията на въздушната мрежа ниско напрежение във Вълчи дол, област Варна. До момента инвестициите от страна на компанията са на стойност 400 000 лв. 

В местност Добрева чешма електроразпределителното дружество стартира проект за изграждане на въздушна мрежа поради засиленото строителство и нарасналото търсене на жилищни обекти в района. Компанията постави нови железобетонни стълбове и проводници от усукан изолиран тип, като инвестицията в района от миналото лято до момента надхвърля 320 000 лв.

Във Вълчи дол ЕРП Север завърши рехабилитационния проект на въздушната мрежа ниско напрежение на стойност над 70 000 лв., включващ подмяна на около 5000 м усукан изолиран проводник. Освен това дружеството направи експертна инспекция на стълбовната мрежа в града и монтира нови съоръжения в проблемните зони.


Top