ЕРП Север обнови подстанция "Максуда" във Варна

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

Електроразпределение Север инвестира 250 000 лева в реконструкция на оборудването на подстанция “Максуда” във Варна, съобщиха от дружеството.

Съоръжението е обновено с цел да се подобри сигурността на електрозахранването на над 6500 домакинства и стопански клиенти в района на Западната промишлена зона във Варна и на 12 села в близката община Аксаково.

При обновяването на подстанцията са монтирани нови измервателни токови трансформатори на високо напрежение и дистанционни цифрови защити, които следят състоянието на електропроводите и позволяват селективно изключване на повредени съоръжения, без да се нарушава нормалната работа на останалите участъци от мрежата.

 Екипите на дружеството са подменили съществуващите прекъсвачи с вакуумни от последно поколение, които предпазват системата от поражения вследствие на късо съединение или външни въздействия.

“Съвременната апаратура позволява автоматизация на прилежащата мрежа. Дистанционното телемеханично управление на подстанцията дава възможност за значително по-бързо локализиране на възникнали повреди и възстановяване на електрозахранването на клиентите”, коментираха от ЕРП Север.

Top