ЕСО И ТУ – София подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на кадри

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2021 • 08.11.2021

ЕСО И ТУ – София подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на кадри

Техническият университет – София (ТУ-София) и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) подписаха меморандум за сътрудничество за обмен на кадри и осигуряване на кариерното развитие в структурите на ЕСО на студенти от висшето училище. Меморандумът ще задълбочи също и съвместната работа между независимия електропреносен оператор на България и Техническия университет в София в областта на развитието на научноизследователската дейност.

“Съвременните реалности и целите за постигане на въглероден неутралитет на европейската и на националната икономика налагат необходимостта от още по-голямо сближаване в съвместната работа с академичните и научни среди. Новите поколения специалисти в енергетиката в лицето на кадрите, които се обучават във висшите училища у нас и в чужбина, са носители на иновативните знания, които ще гарантират успешното постигане на климатичните цели на ЕС”, коментира изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев.

“За постигане целите на Зелената сделка е необходимо политиките в тази посока да вървят ръка за ръка с технологиите. ТУ – София е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани кадри и с техните умения ще подкрепят усилията за постигане на климатичен неутралитет”, коментира ректорът на ТУ – София проф. Иван Кралов.ЕКСКЛУЗИВНО


Top