ЕСО внедри иновативна технология за управление на електропреносната мрежа

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2021 • 01.10.2021

ЕСО внедри иновативна технология за управление на електропреносната мрежа

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) внедри иновативна мобилна технология за управление на електропреносната мрежа в условията на нарастващ дял на ВЕИ мощности и интегриране на електроенергийните пазари в региона. Иновативното решение е реализирано в подстанция 110 kV Добрич на ЕСО в рамките на проекта FLEXITRANSTORE, съфинансиран от програмата “Хоризонт 2020” на ЕС. Технологията е резултат от изпълнението на съвместен проект между ЕСО и международната компания за енергийни технологии Smart Wires.

 

Устройство за преразпределяне на потоци активна мощност по паралелно работещи електропроводи е инсталирано в Североизточна България, където има концентрация на инсталирани вятърни електроцентрали. Технологията е високоефективно решение за гъвкаво управление на енергийните системи в Югоизточна Европа. Уникалният модул използва специално създаден контейнер с най-съвременната технология, позволяваща на операторите на преносни системи да контролират енергийните потоци в своята мрежа и съответно да намалят претоварванията в мрежата.

Проектът FLEXITRANSTORE има за цел да допринесе за развитието на паневропейска преносна мрежа с осигуряване на гъвкавост и високи нива на взаимосвързаност в условията на нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници.
Top