Естуарите - източник на енергия

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Американски учени изследват възможностите за получаване на електроенергия от районите, в които се смесват прясна и солена вода, познати като естуари. Според изследователите, естуарите в цял свят имат потенциал за производство на два теравата електроенергия годишно. При вливането на сладководни реки в солена морска вода се наблюдава повишаване на температурата, тъй като се отделя топлина. Тази енергия би могла да се използва за производство на електроенергия, твърдят учените.

Разработва се система за получаване на електроенергия от движещата се вода, която използва батерия за извличане на енергията от водата чрез нанокристална решетка от манганов двуокис. Устройството, което включва Na(2-х) Mn5O10 наноелектроди, работи на базата на разликата в концентрациите на сол (натриев хлорид) в двете водни среди. Първоначално електродите са заредени с натриеви (катод) и хлорни (анод) йони в среда с ниска соленост. В следващия етап, прясната вода се излива от клетката и се заменя с морска. Йонната концентрация на натрий и хлор е най-малко шестдесет пъти по-висока, отколкото в сладководните води, и натриевите йони в нея преминават към катода, докато хлорните мигрират към анода. Миграцията на йони повишава електрическия потенциал в батерията. След като енергийният заряд в системата се разреди, морската вода се заменя с питейна и процесът може да бъде стартиран отново. Новата система ще предостави и възможност за събиране на сол, която може да се преобразува и да се използва в електроцентрали, пречиствателни съоръжения и при производството на водород.

При лабораторни експерименти екипът е успял да демонстрира 74% ефективност при превръщането на потенциалната енергия, съхранена в батерията в електрически ток. Според тях, след съответните модификации в конструкцията и технологията на системата, цифрата може да достигне до 85%.

Американските изследователи са изчислили, че техните батерии могат да произвеждат 13% от световната електрическа енергия, ако се използват всички естуари на Земята. Според тях, една централа с дебит 50 м2 в секунда, може да произвежда до 100 MW - достатъчно за захранването на 100 000 домакинства с електричество.ЕКСКЛУЗИВНО


Top