РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕТИ България, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕТИ БългарияPV-photovoltaic systems

Степен на защита IP 65

*1000 V d.c. LED Индикатор

Най-добрата защита за фотоволтаични системи

Green protect

ЕТИ БЪЛГАРИЯ

1309 София бул. Александър Стамболийски 205

тел.: +359 2 812 64 93, факс: +359 2 812 64 82

e-mail: offise@eti.bg

www.eti.bgTop