РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕТИ България, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕТИ БългарияGreen protect

PV-photovoltaic systems

Най-добрата защита за фотоволтаични системи

Защита от свръхток и пренапрежение

*1000 V d.c.

LED индикатор

Степен на

защита IP 65

ЕТИ България ЕООД

София, ул. Ст. Л. Костов 16тел.: +359 2 439 08 40, факс: +359 2 439 08 41GSM: +359 88 77 70 401, +359 88 51 88 551e-mail: ofice@eti.bg

www.etigroup.euTop