European Energy, Веселин Георгиев: Имаме опита и възможността да допринесем за дълбоката индустриална декарбонизация в страната

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2023 • 18.07.2023

European Energy, Веселин Георгиев: Имаме опита и възможността да допринесем за дълбоката индустриална декарбонизация в страната

Веселин Георгиев, мениджър на European Energy
за България, пред сп. Енерджи ревю

 

Какво мотивира утвърдена датска компания с мисията да бъде сред глобалните двигатели на зеления преход да стъпи на пазара у нас?

Смятаме, че екологично чистата, евтина и сигурна енергия ще бъде съществен фактор за развитието на конкурентоспособността, продуктивността и растежа на страната. Винаги сме вярвали и участвали в прехода към декарбонизиране на икономиката и енергетиката и с ентусиазъм се стремим да споделяме знанията и опита си в производството на зелена енергия и горива.

Въпреки турбулентната 2022 г. European Energy инвестира глобално 800 млн. евро в разработване и изграждане на вятърни и фотоволтаични мощности, както и в производство на зелен водород и е-метанол. Тази година започна строителството на експериментална инсталация за зелен водород от електричество, произведено от вятърна енергия, в гр. Есбер, Южна Дания.

Подписахме договори с Novo Nordisk и LEGO Group за доставка на зелен е-метанол от най-голямата в света инсталация за е-метанол, която е собственост на European Energy.

 

Какви са най-вероятните сценарии за развитието на пазара на зелена енергия в България през следващото десетилетие?

Според Световната банка с правилния микс от реформи страната ни може да постигне повишаване на доходите в рамките на две десетилетия. Българските компании обаче са енергийно интензивни, а разходите за горива са три пъти по-високи, отколкото в съседните страни.

По тази причина увеличаването на енергията от възобновяеми източници и инвестициите в частния сектор са критични, за да насърчат преминаването към по-малко емисии на парникови газове в секторите на енергетиката, индустрията, транспорта и услугите.

 

Разкажете повече за визията, опита и достиженията на компанията в сферата на Power-to-X технологиите.

Power-to-X технологиите се състоят в превръщане на електричество (power) в устойчиви зелени продукти (X). В началото на процеса е възобновяема енергия от вятъра и слънцето, а резултатът е разнообразие от чисти горива (e-fuels) или химически вещества.

European Energy вижда пътя на зеления преход в България и в Европа не само в производството на възобновяема енергия, но и в зелените горива. През 2023 г. предстои да започнем производството в най-големия към момента завод за зелен водород и е-метанол в света. Продукцията може да се използва като алтернатива на изкопаемите горива в сектори като транспорт, производство на пластмаси и др.

Към момента в България разработваме около 1000 MW възобновяеми мощности, основната част от които са вятърни паркове. Страната ни играе ключова роля в енергийния баланс със стратегическото си географско разположение на хъб за транзит на енергийни ресурси към Западна Европа и другите балкански страни. В този контекст вярваме, че имаме опита, познанията и възможността да допринесем за дълбоката индустриална декарбонизация и устойчивия преход на България.
Top