EVN България представи проект за интелигентно управление на енергия

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Eксперти на EVN България се срещнаха с клиенти на дружеството, за да представят възможностите на проекта за интелигентно управление на енергия Intelligent URBAn eNergy tool (iURBAN). По време на срещите бе представена информация за целта на проекта, която включва разработване и внедряване на електронна платформа за управление, мониторинг и подобряване на енергийното потребление и разходи.

EVN България представи проект за интелигентно управление на енергия

ПОДОБНИ СТАТИИ

iURBAN предоставя възможност в имотите на потребителите да се инсталират нови уреди с дистанционен отчет - индивидуален топломер, монтиран до входа на жилището (без измервателни уреди по радиаторите), водомери за топла вода и електромер. Данните ще могат да се следят чрез новоизградена електронна платформа, достъпна за клиента.

"Проектът iURBAN ще създаде и валидира софтуерна платформа, която ще интегрира информационни и компютърни технологии в система за енергиен мениджмънт. Ядрото нa iURBAN е интелигентна система за подкрепа при вземане на решения - SmartDSS (SDSS), която е и платформа за енергиен мениджмънт в рамките на града.

Тя ще позволи разрастване на системата и съчетаването й със софтуер за вземане на решение на две нива: локална система за вземане на решения (LDSS) и централна система (CDSS), която ще събира данни от локалните системи, ще ги предоставя в помощ на вземащите решения и ще извежда консумацията на ниво град спрямо няколко параметъра", заявиха координаторите на проекта.

Проектът се осъществява с финансиране по Седма рамкова програма на Европейския съюз. Участниците в него са консорциум от девет организации от различни страни членки на ЕС, сред които енергийни и IT компании, научен институт, неправителствена организация и др.

В проекта са включени два пилотни града - Пловдив и Риека (Хърватска).

От българска страна бенефициенти са EVN България Топлофикация и Енергийна агенция Пловдив. Дейностите по iURBAN на територията на Пловдив включват инсталиране на измервателни уреди с дистанционен отчет в общо 30 топлофицирани сгради в Пловдив.
Top