EVN откри втория си фотоволтаичен парк в България

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2011 • 21.07.2011 •

Днес, 21 юли, официално бе открит вторият фотоволтаичен парк на Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN България, развиващо проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.
Фотоволтаичният парк се намира край с. Тръстиково, община Камено, област Бургас и е с обща площ от 80 декара. Инвестицията в съоръжението с мощност 2000 kWp, е 10 млн. лева, като планираното годишно производство на електроенергия е в обем на 2,4 млн. киловатчаса. Изграждането на фотоволтаичния парк продължи три месеца в периода април-юли 2011 г. При изграждането на соларното съоръжение са използвани близо 25 000 фиксирано позиционирани тънкослойни модули и централни инвертори, при което конфигурацията и дизайнът са оптимизирани максимално.
Соларният парк, който откриваме днес е най-големият фотоволтаичен парк за концерна EVN, като в него сме вложили опита, който натрупахме след отварянето на първия ни соларен парк в България край Сливен през 2010 г. Слънчевата централа в Тръстиково спестява 2000 тона вредни емисии годишно, като от началото на юли 2011 г. досега е произвела 218 хиляди киловатчаса електроенергия" заяви Калина Трифонова, управител на Натуркрафт.
"Бургаският край е една от най-подходящите места за изграждане на подобни соларни централи и искам да поздравя инвеститорите за тяхното решение да инвестират тук", заяви управителят на област Бургас Константин Гребенаров. Като част от церемонията по символичното включване на соларния парк към електроразпределителната мрежа Стефан Бонев, кмет на община Камено, връчи плакет на Натуркрафт, който беше приет от г-жа Трифонова.
На официалната церемония присъстваха още Щефан Шишковиц, член на Управителния съвет на EVN, Йорг Золфелнер, председател на Управителния съвет на EVN България, инж. Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност и кметът на село Тръстиково Михалена Георгиева. На събитието присъстваха и представители на фирми подизпълнители и партньори по проекта.
Проектът в с. Тръстиково е вторият за Натуркрафт след изградената през 2010 г. слънчева централа в с. Блатец, община Сливен, която е на стойност 6 млн. лева и с мощност 836.7 kWp (киловатпика).

Top