EVN откри втория си фотоволтаичен парк в България

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2011 • 14.09.2011 •

На 21 юли т. г. официално бе открит вторият фотоволтаичен парк на Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN България, развиващо проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.
“Соларният парк, който откриваме днес е най-големият фотоволтаичен парк за концерна EVN, като в него сме вложили опита, който натрупахме след отварянето на първия ни соларен парк в България край Сливен през 2010 г. Слънчевата централа в Тръстиково спестява 2000 тона вредни емисии годишно," заяви Калина Трифонова, управител на Натуркрафт.
На церемонията присъстваха още Щефан Шишковиц, член на Управителния съвет на EVN, Йорг Золфелнер, председател на Управителния съвет на EVN България, инж. Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност и кметът на с. Тръстиково Михалена Георгиева.
Фотоволтаичният парк се намира край с. Тръстиково, община Камено, област Бургас и е с обща площ от 80 декара. Инвестицията в съоръжението с мощност 2 МWp, е 10 млн. лева, като планираното годишно производство на електроенергия е 2,4 млн. киловатчаса. При изграждането на соларното съоръжение са използвани близо 25 000 фиксирано позиционирани тънкослойни модули и централни инвертори.

Top