Европейският парламент гласува 6 млрд. евро за изследвания в областта на зелената енергия

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2012 • 07.01.2013 •

В края на ноември 2012 г. комисията по енергетика и научни изследвания към Европейския парламент реши три четвърти от следващия бюджет за изследвания в енергетиката да бъдат отпуснати за ВЕИ, енергийна ефективност, интелигентни мрежи и съхранение на енергия. Това прави 6 млрд. евро, които включват европейската програма Интелигентна енергия, от общо 80 млрд. евро, предвидени за научни изследвания в програмата Хоризонт 2020.

“Евродепутатите разбраха каква решаваща роля имат вятърната енергия и другите възобновяеми източници за икономическия растеж на ЕС, технологичното лидерство, борбата с климатичните изменения, както и че финансирането на научни изследвания е от съществено значение за по-нататъшното им развитие в съответствие с приоритетите на ЕС по отношение на климата и възобновяемата енергия”, коментират от Европейската асоциация за вятърна енергия (EWEA).
Според експертите на организацията това решение на ЕП ще даде тласък на зелената енергия в Европа.

Програмата за финансиране на научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 е част от стратегията Европа 2020 за укрепване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.
НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top