РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕВРОТЕХ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕВРОТЕХПомпи при производството на биодизел от ЕВРОТЕХ ООД

Центробежни помпи за горещи масла

Вихрови помпи със страничен канал

Вакуумпомпи с течностен пръстен

Зъбни помпи за вискозни продукти

Химически помпи за киселини/основи

тел.: 02/973 36 60

www.evrotech.bgTop