РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕвротехПомпи при производството на биодизел от ЕВРОТЕХ ООД

Центробежни помпи за горещи масла

Вихрови помпи със страничен канал

Вакуумпомпи с течностен пръстен

Зъбни помпи за вискозни продукти

Химически помпи за киселини/основи

тел.: 02/973 36 60

www.evrotech.bgTop