РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евротех



ЕВРОТЕХ

защото качеството е най-добрата инвестиция

Помпи за нефтената и газовата индустрия

• Центробежни помпи

със страничен канал

за пропан-бутан

• Ротационни лобови

помпи за утайки

• Зъбни и мулти-винтови

(шпиндлови) помпи

за трансфер на масла

и горива

• Ексцентрик-шнекови

помпи за многофазни

нефто продукти

(нефт-газ-вода)

• Помпи за петролни кладенци

София 1111, ул. Манастирска 54А, Т.: 02/971 32 73, 973 36 60, Ф.: 02/971 22 88

e-mail: office@evrotech.com, web: www.evrotech.bg



Top