Филкаб: Фотоволтаични системи за собствена консумация

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Енергия от Слънцето

Слънцето е безплатен и неизчерпаем енергоизточник. С напредъка на технологиите за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, фотоволтаичните инсталации се превръщат във все по-предпочитана алтернатива на конвенционалните източници на енергия. Цените на енергията, произведена от ВЕИ, са единствените, които ще намаляват в дългосрочна перспектива, докато цените на традиционните енергоизточници ще се повишават заради изчерпването на изкопаемите ресурси.

Собствено потребление

С термина "собствено потребление" се означава делът на произведената от фотоволтаичната система електроенергия, която се консумира директно на мястото на производство и носи редица предимства:

Ефективност: Загубите от пренос и преобразуване са минимални, защото електроенергията се консумира на мястото на производство.

Независимост: Инвестицията във фотоволтаична система за соб-

ствено потребление ни прави по-малко зависими от постоянно покачващите се цени на електроенергията.

Ако към фотоволтаичната система добавим възможност за съхранение на електроенергия в акумулаторни батерии, можем да си осигурим автономно захранване - дори и при авария в мрежата на електроразпределителното дружество. Автономните фотоволтаични системи са незаменим източник на захранване на места, до които няма изградена електроразпределителна мрежа или когато присъединяването към нея е финансово нерентабилно.

Как работят?

При системите за собствено потребление произведената енергия се използва приоритетно за покриване на консумацията на включените във вътрешната мрежа консуматори. При наличието на излишна енергия тя се връща към мрежата на електроразпределителното дружество, което я изкупува по определена от ДКЕВР преференциална тарифа.

И обратно - ако произведената електроенергия не е достатъчна за покриване на текущата консумация, разликата се допълва от мрежата на електроразпределителното дружество. Законово е регламентиран 20-годишен срок за изкупуване на произведената енергия.

Защо ФИЛКАБ Солар?

ФИЛКАБ Солар е новосъздадена, изцяло българска компания вследствие на разрастването на дейността на отдел "ВЕИ" към ФИЛКАБ АД и в този смисъл е с богат опит в областта на възобновяемите енергийни източници.

Използваме оборудване на най-реномираните европейски производители, което е гаранция за високи добиви на енергия, дълъг експлоатационен живот на инсталацията и отлична гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Ние сме официални дистрибутори на Hanwha Q Cells GmbH - най-големия европейски производител на соларни клетки и модули, и на SMA Solar Technology AG - световния лидер в производството на соларни инвертори.

Имаме богат опит в изграждането на всякакви видове фотоволтаични инсталации - от многомегаватови наземни електроцентрали до малки off-grid и хибридни системи за автономно захранване. Разполагаме със значителни складови наличности от всички компоненти, нужни за изграждането на една PV система - модули, инвертори, зарядни контролери, кабели, акумулатори и др. Имаме изградени обекти на територията на България, Румъния, Гърция, Македония и Кипър, а общата им мощност надхвърля 30MW.


Top