ФИЛКАБ - перспективи, тенденции или енергия за енергията

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Групата от компании на ФИЛКАБ АД поема по нов път на развитие и в тази връзка въведе промени в състава на висшия си управленски персонал, като повишаването на качеството на обслужване на клиентите се превръща в основен приоритет на новото ръководство.

То цели да запази авторитета на компанията на уважаван и лоялен търговски партньор и да увеличи пазарния дял на продуктите, които предлага и производежда, като разшири номенклатурата от предлагани изделия и затвърди водещите си позиции в страната и в региона.

Лидер с традиции и усет за новостите

ФИЛКАБ АД е дружество, учредено през 1999 г. в Пловдив. Днес фирмата е сред лидерите на пазара на стоки и услуги в областта на електротехниката. Инженеринговите решения на ФИЛКАБ се прилагат успешно в енергетиката, строителството, комуникациите и съобщенията, където дружеството има множество лоялни клиенти.

Компанията е представена в повечето големи градове в страната, има на свое разположение модерна складова и производствена база, както и собствен автомобилен транспорт. ФИЛКАБ има сертифицирана интегрирана система по ISO за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, а от миналата година е внедрена и ERP-система с цел оптимизиране на оперативната дейност.

Инвестиции в модерно производство

Независимо от тежките икономически условия в България, фирмата продължава да изпълнява своята инвестиционна програма в страната и същевременно разширява присъствието си на съседните пазари. В момента се извършва реконструкция и модернизация на търговската и складова база във Варна, която ще приключи до края на годината. В Македония се строи нова търговска и складова база, като е предвидено и организирането на производство на електрооборудване.

В средата на 2014 г. фирмата прехвърли производствената си и проектна дейност в областта на енергетиката на дъщерното си дружество ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД. В съвременно оборудвания производствен комплекс се изработват всички видове електрически табла, комплект-

ни бетонови трансформаторни постове, комплексни комутационни устройства, осветителни тела. Извършва се също обработка на листов материал, металообработка, заваряване, монтаж на метални конструкции, прахово боядисване и др.

Стратегическо развитие на бизнеса

В края на 2014 г., вследствие на разрастването на дейността на отдел "ВЕИ" към ФИЛКАБ АД, беше създадено дружеството ФИЛКАБ СОЛАР ООД, което предлага цялостни решения в областта на зелената енергия: проектиране, доставка на материали, изграждане на автономни и хибридни системи и съоръжения, както и изпълнение на фотоволтаични проекти в България и в чужбина. Освен кратките срокове за изграждане, фирмата предлага дистанционен мониторинг, гаранционно и извънгаранционно обслужване на пуснатите в експлоатация обекти.

Групата от компании на ФИЛКАБ АД тази година се разшири с две нови фирми. Освен дъщерните дружества МАККАБ ДООЕЛ в Македония и FILKAB DISTRIBUTIA в Румъния, създадени през 2007 г., фирмата регистрира FILKAB SOLAR ENERJI A.S. в Турция и FILKAB-MIG d.o.o. в Сърбия, които се занимават с комплексно предлагане на стоки и услуги в областта на енергетиката: проектиране и изграждане на електрочастта на индустриални обекти, консултации, управление на проекти, ремонт и поддръжка на вече изградени системи. С подобни инвестиции ФИЛКАБ се превръща в една перспективна, непрекъснато развиваща се група с амбиции да предлага комплексни инженерингови услуги в региона.

Иновативна и високотехнологична компания с бъдеще

Всички предприети промени, нови инвестиции и планове за развитие дружеството реализира с цел запазване на позициите си на надежден бизнес партньор и стабилността си на пазара, независимо от конкуренцията и икономическата ситуация. Продуктовото портфолио на компанията е изключително богато, като стремежът е да се работи с най-новите продукти и технологии, съобразени със съвременните тенденции за енергийна ефективност и развитие на интелигентните мрежи.

Имиджът на иновативна и високотехнологична компания се поддържа от потенциала й да предвижда новостите и да ги въвежда чрез качествено и ефективно обслужване на клиентите от висококвалифициран персонал. Всичко това представлява едно лесно формулирано и същевременно осъществимо с много труд и постоянство предизвикателство, което служителите на ФИЛКАБ приемат с дълбока ангажираност и амбиция за успех.


Top