ФИЛКАБ Солар, Слав Ландов: Вярваме, че използването на висококачествено оборудване се изплаща във времето

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Слав Ландов, управител на ФИЛКАБ Солар, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Ландов, ФИЛКАБ Солар е сред водещите доставчици на материали и услуги в областта на ВЕИ. Кои са основните продукти, които предлагате?

Фокусирали сме дейността си в три основни направления - търговия на едро и дребно с оборудване за фотоволтаични системи, проектиране и изграждане на комплексни решения в областта на ВЕИ и поддръжка на големи фотоволтаични паркове.

В момента сме активни най-вече на българския и турския пазари, като на територията на България изграждаме най-често мрежови и автономни системи с мощност между 5 kW и 200 kW, а в Турция работим по проекти с мощност над 5 MW. Тъй като поддържаме значителни складови количества, успяваме да сме конкурентни дори и при изпълнението на малки поръчки.

Кои са основните Ви партньори?

Ние вярваме, че използването на висококачествено оборудване се изплаща и затова предлагаме продукти, произведени от водещи доставчици, които споделят това наше разбиране. В областта на соларните инвертори сме заложили на немските компании SMA Solar Technology AG и Kostal Solar Electric GmbH, а фотоволтаичните модули, които предлагаме, се произвеждат от Hanwha Q Cells и Winaico Deutschland GmbH. Всички останали продукти, които предлагаме, са също от реномирани, най-често европейски производители.

Водени от желанието да дадем максимална сигурност на нашите клиенти, предлагаме уникален за България продукт - безплатна застраховка за първите две години от експлоатацията на свързани към мрежата фотоволтаични системи, изградени с модули Winaico. Застраховката покрива всички компоненти на фотоволтаичната система и включва рискове като пожар, природни бедствия, злоумишлени действия от трета страна и други.

Дейността Ви обхваща изграждането на свързани към мрежата, автономни и хибридни системи и системи за собствено потребление. Разкажете за скорошни успешно реализирани и актуални към момента обекти.

През изминалата година успяхме да реализираме няколко изключително интересни проекта. Един от тях е хибридна фотоволтаична система, захранваща завод за производство на стъкло в гр. Белослав.

Системата е с инсталирана мощност от 54,6 kWp и е снабдена с акумулаторен блок с капацитет над 170 kWh, който осигурява автономност и резервно захранване на оборудването за преработка на стъкло, като по този начин значително се намаляват рисковете от настъпването на аварии вследствие на прекъсване на външното електрозахранване.

Неотдавна пуснахме в експлоатация и първия в България литиево-желязно-фосфатен акумулаторен блок с капацитет над 38 kWh. Той се състои от три акумулаторни батерии BYD 12.8 и захранва една известна с качествените си вина българска изба. Преди броени дни приключихме работа и по първия си голям фотоволтаичен парк в Република Турция - ФЕЦ Maras 01, с инсталирана мощност 8 MWp.

През тази година сме насочили усилията си към изграждането на няколко големи покривни инсталации за собствено потребление, които ще покриват част от електроенергийните нужди на големи промишлени консуматори.

Как въведената мярка, включваща изискване за намаляване на преференциалните тарифи на фотоволтаичните централи, ползвали финансиране по Програмата за развитие на селските райони, се отрази на пазара на PV инсталации в страната?

Оценката ми за масовото финансиране на фотоволтаични централи по ПРСР е по-скоро отрицателна. Изграждането на фотоволтаични централи със сигурност не е най-добрият начин за развитие на един селски район. Тъй като финансирането на фотоволтаични централи по ПРСР е спряно доста отдавна, мярката по намаляване на преференциалните тарифи за този тип обекти не оказва влияние на пазара на нови системи.

По-съществено са засегнати услугите, свързани с техническа поддръжка на вече изградените обекти, а немалък негативен ефект оказва и усещането за висок политически риск, което неизменно присъства в отрасъла през последните години. Идеята, че държавата може едностранно да промени едни вече договорени условия, надали е най-добрият стимул да инвестирате спестените си пари в едно донякъде авантюристично начинание.
Top