Филкаб

Фирмени статииВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Филкаб предлага комплексни решения в областта на соларните системи

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и съпътсващи дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране. Наши специалисти могат да извършат проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и последващо обслужване и поддръжка. За изпълнение на тези задачи използваме одобрен швейцарски софтуер PVsyst.

Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти. Основните доставяни и използвани от нас компоненти са:

•фотоволтаични модули,

•носещи конструкции,

•инвертори и инверторни станции,

•комплектни разпределителни уредби и станции,

•контролери и зарядни устройства,

•акумулаторни клетки и батерии,

•електрически табла,

•кабели ниско, средно и високо напрежение,

•кабелни аксесоари

•мониторингови системи

•метеорологични станции

•инструменти и измервателна техника

ФИЛКАБ АД предлага следните системи с възобновяеми енергийни източници:

Фотоволтаични електроцентрали и системи

•Свързани към електропреносната или електроразпределителната мрежа

•Автономен тип, с или без акумулиране на електроенергия

•Стационарни

•Следящи слънцето

•Наземни

•Сградни - по фасади, хоризонтални и скатни покриви

Хибридни системи за производство на електроенергия от фотоволтаични и вятърни генератори.

Фотоволтаичнните модули в една слънчева електроцентрала представляват основен дял в инвестицията. Поради тази причина наш партньор е световно известната компания Q.Cells SE, Германия. Тя произвежда масово най-търсените фотоволтаични модули: поликристални силициеви и тънкослойни CIGS. Поликристалните силициеви модули се делят на две групи: Q.Base за наземен монтаж и Q.Pro за сградни инсталации. Модулите Q.Smart от най-съвременната и перспективна технология CIGS на фирмата вече се предлагат на пазара с ефективност 13%.

Инверторите и инверторните станции заемат важно и отговорно място във фотоволтаичните електроцентрали за постигане на безотказна работа и висока ефективност. ФИЛКАБ АД използва в производството на трансформаторни постове и станции само оборудване с доказано качество от фирми, като SMA и Siemens. Богатата гама инвертори ни позволява да изграждаме системи и електроцентрали с мощности от няколко киловатпика до стотици мегаватпика.

Фотоволтаичните системи се характеризират с голям брой електрически връзки. За постигане на висока надеждност и непрекъсната работа е необходимо използване на качествени конектори.

За фирмата

Акционерно дружество Филкаб е учредено на 28.04.1999 г. със 100% частен капитал и регистрирано в Пловдивски окръжен съд.

В годините на своето развитие фирмата се налага със своята коректност, ангажираност и отговорност към всеки един партньор. Екип от квалифицирани служители предлага цялостни решения, компетентна консултация, качествено обслужване и специализиран сервиз.

Наши дългогодишни клиенти са дружествата и фирми свързани с електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, комуникационния сектор, с електромонтажна, строителна и търговска дейност.

Предлагаме над 22 000 артикула от водещи български и европейски доставчици без компромиси с качеството.

Филкаб АД достига до своите клиенти чрез съвременна логистична мрежа, която включва собствен транспорт, бази в градовете Пловдив, София, Бургас, Варна, Велико Търново, Сливен, Русе и Шумен, както и дистрибутори в цялата страна.

Предмет на дейност

Електрооборудване и комплексни решения

Доставка, дистрибуция и търговия с:

•кабели и проводници;

•кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

•електроапарати и средства за автоматизация;

•трансформатори и апаратура;

•осветление ;

•електроматериали;

•фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори

Производство на:

•електрически табла

•бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП)

•инверторни станции за ФЕЦ

•комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV)

•разпределителни шкафове

•осветителни тела

Инженерингова дейност - проектиране, изработване, доставка и монтаж на:

•комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и по проекти за ВЕИ;

•улично, промишлено, парково и офис осветление.

www.filkab.com

0882 006 660

,

Филкаб предлага комплексни решения в областта на соларните системи

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и съпътсващи дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране. Наши специалисти могат да извършат проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и последващо обслужване и поддръжка. За изпълнение на тези задачи използваме одобрен швейцарски софтуер PVsyst.

Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти. Основните доставяни и използвани от нас компоненти са:

•фотоволтаични модули,

•носещи конструкции,

•инвертори и инверторни станции,

•комплектни разпределителни уредби и станции,

•контролери и зарядни устройства,

•акумулаторни клетки и батерии,

•електрически табла,

•кабели ниско, средно и високо напрежение,

•кабелни аксесоари

•мониторингови системи

•метеорологични станции

•инструменти и измервателна техника

ФИЛКАБ АД предлага следните системи с възобновяеми енергийни източници:

Фотоволтаични електроцентрали и системи

•Свързани към електропреносната или електроразпределителната мрежа

•Автономен тип, с или без акумулиране на електроенергия

•Стационарни

•Следящи слънцето

•Наземни

•Сградни - по фасади, хоризонтални и скатни покриви

Хибридни системи за производство на електроенергия от фотоволтаични и вятърни генератори.

Фотоволтаичнните модули в една слънчева електроцентрала представляват основен дял в инвестицията. Поради тази причина наш партньор е световно известната компания Q.Cells SE, Германия. Тя произвежда масово най-търсените фотоволтаични модули: поликристални силициеви и тънкослойни CIGS. Поликристалните силициеви модули се делят на две групи: Q.Base за наземен монтаж и Q.Pro за сградни инсталации. Модулите Q.Smart от най-съвременната и перспективна технология CIGS на фирмата вече се предлагат на пазара с ефективност 13%.

Инверторите и инверторните станции заемат важно и отговорно място във фотоволтаичните електроцентрали за постигане на безотказна работа и висока ефективност. ФИЛКАБ АД използва в производството на трансформаторни постове и станции само оборудване с доказано качество от фирми, като SMA и Siemens. Богатата гама инвертори ни позволява да изграждаме системи и електроцентрали с мощности от няколко киловатпика до стотици мегаватпика.

Фотоволтаичните системи се характеризират с голям брой електрически връзки. За постигане на висока надеждност и непрекъсната работа е необходимо използване на качествени конектори.

За фирмата

Акционерно дружество Филкаб е учредено на 28.04.1999 г. със 100% частен капитал и регистрирано в Пловдивски окръжен съд.

В годините на своето развитие фирмата се налага със своята коректност, ангажираност и отговорност към всеки един партньор. Екип от квалифицирани служители предлага цялостни решения, компетентна консултация, качествено обслужване и специализиран сервиз.

Наши дългогодишни клиенти са дружествата и фирми свързани с електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, комуникационния сектор, с електромонтажна, строителна и търговска дейност.

Предлагаме над 22 000 артикула от водещи български и европейски доставчици без компромиси с качеството.

Филкаб АД достига до своите клиенти чрез съвременна логистична мрежа, която включва собствен транспорт, бази в градовете Пловдив, София, Бургас, Варна, Велико Търново, Сливен, Русе и Шумен, както и дистрибутори в цялата страна.

Предмет на дейност

Електрооборудване и комплексни решения

Доставка, дистрибуция и търговия с:

•кабели и проводници;

•кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

•електроапарати и средства за автоматизация;

•трансформатори и апаратура;

•осветление ;

•електроматериали;

•фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори

Производство на:

•електрически табла

•бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП)

•инверторни станции за ФЕЦ

•комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV)

•разпределителни шкафове

•осветителни тела

Инженерингова дейност - проектиране, изработване, доставка и монтаж на:

•комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и по проекти за ВЕИ;

•улично, промишлено, парково и офис осветление.

www.filkab.com

0882 006 660


Top