Рекламни публикации на Филкаб


Филкаб

ЛИТИЕВО-ЙОННИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА ДОМА И БИЗНЕСА

Фотоволтаичните системи могат да бъдат незаменимо решение за енергийния мениджмънт на съвременния дом или за захранването на обекти, които не могат да бъдат присъединени към електроразпределителната мрежа. ФИЛКАБ Солар предлага решенията на водещите производители в отрасъла: SMA Solar Technology AG – ... още

ФИЛКАБ

ФИЛКАБ - перспективи, тенденции или енергия за енергията

Групата от компании на ФИЛКАБ АД поема по нов път на развитие и в тази връзка въведе промени в състава на висшия си управленски персонал, като повишаването на качеството на обслужване на клиентите се превръща в основен приоритет на новото ръководство. То цели ... още

ФИЛКАБ

Нови контролери от серията Modicon M

ФИЛКАБ АД

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92

тел.: 032/608 881, 032/277 171; факс: 032/671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.com

... още
ФИЛКАБ

Фотоволтаични системи за собствена консумация

Енергия от Слънцето

Слънцето е безплатен и неизчерпаем енергоизточник. С напредъка на технологиите за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, фотоволтаичните инсталации се превръщат във все по-предпочитана алтернатива на конвенционалните източници на енергия. Цените на енергията, произведена от ВЕИ, са единствените, които ще намаляват в дългосрочна ... още

ФИЛКАБ

Готови за монтаж комплекти

соларни водни помпи SOLON

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ

Соларните водни помпи са икономична и екологична алтернатива на електрическите или захранваните с течни горива водни помпи, защото разчитат на достъпен и практически неизчерпаем източник на енергия –

Слънцето, за разлика от непрестанно поскъпващите горива и електроенергия. Подходящи са за извличане на питейна вода ... още

Филкаб

Доставка, дистрибуция и търговия с:

• Кабели и проводници;

• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

• Електроапарати и средства за автоматизация;

• Трансформатори и апаратура НН и СН;

• Осветление;

• Електроматериали;

• Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.

Производство на:

• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП);

• Инверторни станции за ФЕЦ;

• Комплектни ... още

Филкаб

Доставка, дистрибуция и търговия с:

• Кабели и проводници;

• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

• Електроапарати и средства за автоматизация;

• Трансформатори и апаратура НН и СН;

• Осветление;

• Електроматериали;

• Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.

Производство на:

• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП);

• Инверторни станции за ФЕЦ;

• Комплектни ... още

Филкаб

Harmony eXLhoist

Познавате ли някого, който работи 30 часа само с 15 минути почивка?

Сега вече познавате.

Улеснение чрез иновации

Представяме Ви Harmony eXLhoist – безжичното дистанционно за подемни

съоръжения с бързо зареждаща се издръжлива батерия.

• Дълъг живот на батерията

• Издържа през целия работен ден (или дори два!)

• Презарежда се по-бързо от мобилния Ви ... още

Филкаб

www.filkab.com

ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ

Доставка, дистрибуция и търговия с:

• Кабели и проводници;

• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

• Електроапарати и средства за автоматизация;

• Трансформатори и апаратура НН и СН;

• Осветление;

• Електроматериали;

• Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.

Производство на:

• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП);

• Инверторни станции ... още

Филкаб

ФИЛКАБ предлага решения за пълна енергийна независимост и автономност

Живеем в модерен свят, без да си даваме сметка доколко сме зависими от електричеството. При внезапното спиране на тока се лишаваме от осветление, отопление, от комуникация с външния свят, от сигнално-охранителна система и от редица електроуреди, които осигуряват комфорта и сигурността на ... още

Филкаб

www.filkab.com

ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ

Доставка, дистрибуция и търговия с:

• Кабели и проводници;

• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

• Електроапарати и средства за автоматизация;

• Трансформатори и апаратура НН и СН;

• Осветление;

• Електроматериали;

• Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.

Производство на:

• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП);

• Инверторни станции ... още

Филкаб

ФИЛКАБ АД e водещ изпълнител и доставчик в България и региона на стоки и услуги в областта на електроинженерството и енергетиката.

В базите на компанията – Пловдив, София, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Шумен и Сливен се предлага богато разнообразие от продукти на фирма Шнайдер Електрик.

Новата гама EasyPact CVS до 630А ... още

Филкаб

Цялостни решения за хибридно и автономно електрозахранване

Нарастващата несигурност на енергийния пазар, липсата на дългосрочна перспектива за запазване на текущите цени на електричеството, желанието за независимост от енергийните монополи, високата първоначална инвестиция за присъединяване към електроразпределителната мрежа в отдалечени райони със слабо развита енергийна инфраструктура и нуждата от непрекъсваемо електрозахранване са ... още

Филкаб

Инвестицията в малки покривни системи - възможност или необходимост

В условията на постоянно повишаващи се цени на първичните невъзобновяеми енергоизточници, стабилна тенденция към нарастване на разходите за пренос на електричество през електропреносната и електроразпределителната мрежи и нисък растеж на световната икономика, много фирми и домакинства се опитват да оптимизират своите енергийни ... още

Филкаб

Филкаб АД с нов проект за 24/7 поддръжка на PV паркове

Услугата гарантира висока степен на непрекъснатост на работа и висок специфичен добив

Противно на общоприетото схващане фотоволтаичните електроцентрали не са съоръжения, които нямат нужда от поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. ... още

Филкаб

КАЧЕСТВОТО БЕЗ КОМПРОМИСИ НА Q.CELLS

СЕ ОТПЛАЩА СЪЩО И НА ВАС!

В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и натрупа богат опит. Общата мощност като участие в изпълнени обекти достигна 30MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти комплексно обслужване и изграждане до ... още

Филкаб

Графично представяне на произведената енергия за месеци март и април 2011 година ( 122,71 MWh за март; 167,87 MWh за април ).

Локация на фотоволтаичния парк:

в землището на с. Сбор 4449, област Пазарджик, България

Въвеждане в експлоатация:

10 Февруари 2011

Инсталирана мощност:1 148.16 kWp

Годишно производство: приблизително

1 419 126 kWh (1 ... още

Филкаб

ФИЛКАБ участва в най-значимите соларни проекти в България

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

Като главен изпълнител ФИЛКАБ АД е в процес на изграждане или финализиране ... още

Филкаб

Филкаб предлага комплексни решения в областта на соларните системи

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички ... още

ФИЛКАБ

www.filkab.com

Кабели и проводници

Електрически апарати НН

Средства за автоматизация

Кабелна арматура и аксесоари, инструменти

Осветителна техника

Електроинсталационни материали

Електрически изделия и устройства

Електроизолационни материали

Ел. табла и комплектни устройства

Елекктроапаратура - трансфорамтори, КРУ

Подстанции и трафопостове

Монтаж на комплектно електрообзавеждане

Изпълнение на проекти

ПЛОВДИВ

тел.: 032/ 277 171, 608 881, факс: 032/671 133, e-mail: office@filkab.com

БУРГАС

тел.: 056/813 335

ВАРНА

тел.: 052/508 181

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

тел.: 062/638 018

РУСЕ

тел.: 082/846 212

СОФИЯ

тел.: ... още


Top