РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабФИЛКАБ участва в най-значимите соларни проекти в България

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWр.

Като главен изпълнител ФИЛКАБ АД е в процес на изграждане или финализиране на проектите по някои от най-големите фотоволтаични паркове в България, свързан към електрическата мрежа - „Янково” (2,4 MW), „Хаджийски ливади” (20 MW), „Априлци” (80 MW), „Елшица” (1,3 MW), „Марино поле” (8 MW).

По тези проекти участието на ФИЛКАБ АД е свързано с:

- проучване, проектиране, анализ и оценка на проекта;

- доставка на фотоволтаични панели, електроапаратура, соларни кабели, конектори, силови кабели ниско и средно напрежение, силови трансформатори 0,4/20 kV, апаратура 24 kV и всички необходими електроматериали;

- изграждане на носещите конструкции и кабелни трасета;

- проектиране, изработка и монтаж на стрингови и инверторни табла;

- изграждане на инверторни станции и главни разпределителни станции;

- присъединяване към електрическата мрежа;

- изграждане на системи за мониторинг и охрана, метеорологични станции;

- последващо поддържане и обслужване.

Други проекти за соларни паркове, в които ФИЛКАБ АД участва като подизпълнител:

- „Драчево” - 5 MW

- „Генерал Тодоров” - 5 MW

- „Калипетрово” - 5 MW

- „Равна гора” - 5 MW

- „Блатец” - 1 MW

И като главен изпълнител:

- „Елшица” - 1,3 MW.

www.filkab.com 0882 006 660Top