РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабФилкаб АД с нов проект за 24/7 поддръжка на PV паркове

Услугата гарантира висока степен на непрекъснатост на работа и висок специфичен добив

Противно на общоприетото схващане фотоволтаичните електроцентрали не са съоръжения, които нямат нужда от поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. Дейностите по мониторинг и обслужване целят да сведат до минимум непланираните прекъсвания, да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвестицията. Извършването на редовен анализ на реализираното производство спрямо актуалните метеорологични данни за територията на обекта позволяват навременното откриване на проблеми в системата. Ако те останат незабелязани за дълго време, биха довели до пропуснати ползи в размери, които многократно надвишават разходите по обслужването на централата. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

Своевременната реакция при настъпване на авария също е от съществено значение за постигане на висок среден добив. Практиката показва, че при липсата на отдалечен мониторинг, аварии довели до отпадане на част или дори цялата инсталирана мощност, могат да останат неоткрити в продължение на седмици, носейки огромни загуби на инвеститора.

С новия си пакет от услуги за 24/7 дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации, ФИЛКАБ АД гарантира висока степен на непрекъсната работа и висок специфичен добив.

В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и натрупа богат опит. Предпоставки за доброто позициониране на фирмата в този сектор са предлагането на комплексно обслужване и изграждане до ключ както на фотоволтаични електроцентрали, така и на автономни системи и фотоволтаични или хибридни системи за аварийно захранване. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали достигна 20 MWр.

Опитът и „ноу-хау“-то придобити през годините са най-ценното, което компанията притежава и може да предостави на своите клиенти. Това ни помага да предлагаме оптимални решения за всеки обект. Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваните производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД влага в своите продукти и обекти само висококачествени продукти.

„Тези решения не приключват с пускането в експлоатация на фонтоволтаичната система. Екип от специалисти се грижи 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата за непрекъснатата и ефективна работа на парка и гарантира неговата висока производителност.“Top