РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабИнвестицията в малки покривни системи - възможност или необходимост

В условията на постоянно повишаващи се цени на първичните невъзобновяеми енергоизточници, стабилна тенденция към нарастване на разходите за пренос на електричество през електропреносната и електроразпределителната мрежи и нисък растеж на световната икономика, много фирми и домакинства се опитват да оптимизират своите енергийни разходи. Фотоволтаичната инсталация за собствена консумация е решение, което не само може да регулира разходите за електроенергия, но представлява и дългосрочна инвестиция със сигурна и стабилна възвръщаемост на вложените средства. Възможностите за безвъзмездно финансиране на част от инвестицията, които се предлагат по различни европейски програми, правят това решение още по-привлекателно.

С използването на новото поколение на системата за плоски покриви на Hanwha-Q.Cells GmbH, Германия - Q.Flat-G2, се оползотворява над 80% от свободното покривно пространство чрез двустранно ориентиране на модулите и 10° наклон. По този начин се минимизира засенчването между модулите, което позволява увеличение на плътността на покритие до 134Wp/m2 - двойно повече в сравнение със стандартна инсталация с 30° наклон на модулите. Минималното статично натоварване и монтаж без пробиване на покрива правят системата идеално решение за всеки плосък покрив. Лесната инсталация - без използване на специални инструменти, и ниското тегло на конструкцията намаляват времето и разходите за инсталация.

Успешното партньорство на ФИЛКАБ АД с водещи европейски производители на фотоволтаични модули, соларни инвертори, зарядни контролери и акумулатори ни позволява да предлагаме на нашите клиенти изграждането на инсталации, които се отличават с високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг експлоатационен живот и високи средни добиви от единица инсталирана мощност. В същото време, значителният инженерингов опит при изграждането на on-grid, off-grid и хибридни системи, както и наличието на големи складови наличности, са предпоставка за къси срокове за изпълнение на проекта и отлично гаранционно и извънгаранционно обслужване. На своите клиенти компанията предлага и 24/7 дистанционен мониторинг, известяване, диагностика и сервиз. Това, което превръща ФИЛКАБ АД в сигурен бизнес партньор и логичен избор при изпълнението на Вашия фотоволтаичен проект.

4004 Пловдив, ул. „Коматевско шосе” 92

тел.: (032) 608 881, (032) 277 171

факс: (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.comTop