РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабЦялостни решения за хибридно и автономно електрозахранване

Нарастващата несигурност на енергийния пазар, липсата на дългосрочна перспектива за запазване на текущите цени на електричеството, желанието за независимост от енергийните монополи, високата първоначална инвестиция за присъединяване към електроразпределителната мрежа в отдалечени райони със слабо развита енергийна инфраструктура и нуждата от непрекъсваемо електрозахранване са само част от факторите, каращи все повече частни лица и компании да насочат вниманието си към хибридни или напълно автономни соларни системи за електрозахранване.Фотоволтаичната инсталация за собствена консумация е решение, което не само може да регулира разходите за електроенергия, но представлява и дългосрочна инвестиция със сигурна и стабилна възвръщаемост на вложените средства. Възможностите за безвъзмездно финансиране на част от инвестицията, които се предлагат по различни европейски програми, правят това решение още по-привлекателно.Благодарение на огромния технологичен напредък на фотоволтаичната индустрия, през последните няколко години се наблюдава значително понижение на цената на основните компоненти, нужни за изграждането на соларна инсталация, като това води до по-ниска цена за киловат-час произведена енергия и по-кратки срокове за възвръщане на първоначалната инвестиция.

В съответствие с политиката си за постоянно развитие на продуктовото портфолио на компанията с иновативни и висококачествени продукти и услуги, ФИЛКАБ АД отговаря на повишеното търсене на компоненти и цялостни системи чрез разширяване на инвестициите си в областта. Оборудването, с което работим е произведено от европейските компании лидери в областта. Необходимо е всички компоненти в една система да бъдат подбрани така от проектантите, че да работят заедно максимално ефективно.

Успешното партньорство с водещи европейски производители на фотоволтаични модули (Hanwha Q Cells, Германия), соларни инвертори(SMA Solar Technology AG, Германия, Kostal Solar Electric GmbH, Германия) исистеми за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия ни позволяват да поддържаме значителни складови наличности и отлични ценови равнища, с което активно подпомагаме нашите клиенти, партньори и дистрибутори. Соларните модули в една фотоволтаична система имат решаващо предимство за нейната производителност и дълторайност. Поради тази причина наш партньор е най-иновативната немска компания за производство на соларни панели Hanwha-Q.Cells GmbH, Германия. С използването на новото поколение на системата за плоски покриви Q.Flat-G3се оползотворява над 82% от свободното покривно пространство, чрез двустранно ориентиране на модулите и 10° наклон. По този начин се минимизира засенчването между модулите, което позволява увеличение на плътността на покритие до 134Wp/m2 - двойноповече в сравнение със стандартна инсталация с 30° наклон на модулите. Минималното статично натоварване и монтаж без пробиване на покрива правят системата идеално решение за всеки плосък покрив. Лесната инсталация - без използване на специални инструменти и ниското тегло на конструкцията намаляват времето и разходите за инсталация.

ФИЛКАБ АД може успешно да партнира на инсталаторски фирми в изграждането наинсталации, които се отличават с високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг експлоатационен живот и високи средни добиви от единица инсталирана мощност. В същото време, значителният инженерингов опит при изграждането на on-grid, off-grid и хибридни системи, както и наличието на големи складови наличности са предпоставка за къси срокове за изпълнение на проекта и отлично гаранционно и извънгаранционно обслужване, което превръща компанията в сигурен бизнес партньор и логичен избор при изпълнението на Вашия фотоволтаичен проект.

4004 Пловдив, ул. „Коматевско шосе” 92

тел.: (032) 608 881, (032) 277 171

факс: (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com

www.filkab.comTop