РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб , Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Филкабwww.filkab.com

ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ И КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ

Доставка, дистрибуция и търговия с:

• Кабели и проводници;

• Кабелна арматура и аксесоари, инструменти;

• Електроапарати и средства за автоматизация;

• Трансформатори и апаратура НН и СН;

• Осветление;

• Електроматериали;

• Фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори.

Производство на:

• Бетонови комплектни трансформаторни подстанции (БКТП);

• Инверторни станции за ФЕЦ;

• Комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV);

• Електрически табла НН;

• Разпределителни шкафове и шкафове за управление и контрол;

• Осветителни тела.

Инженерингова дейност - проектиране, изработване, доставка и монтаж на:

• Комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и по проекти;

• Улично, промишлено, парково и офис осветление;

• Цялостно изпълнение на ВЕИ обекти;

• Изпълнение на автономни и хибридни системи с ВЕИ.

• Изпълнение на ВЕИ системи за собствено потребление

• Сервизна дейност: 24/7 дистанционен мониторинг и известя¬ване, диагностика и сервиз, абонаментна периодична и аварийна поддръжка.Top