РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филкаб, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилкабНОВА КОМПАНИЯ
В СЕМЕЙСТВОТО НА ГРУПАТА ФИЛКАБ!ФИЛКАБ ФС ООД предлага проектиране, доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на:

• Спринклерни пожарогасителни инсталации
• Инсталации за пожарогасене с пяна - висока кратност
• Помпени помещения обслужващи
пожарогасителни инсталации
• Системи за ръчно пожарогасне
• Пожараизвестителни инсталации и др.4004 Пловдив
ул. Коматевско шосе 92
тел.: +359 32 307 478
е-мail: office@filkab-fs.com

www.fiLkab-fs.com


Top