Филтър, Михаил Костадинов: Най-важната част от бизнеса ни са хората и тяхното доверие

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 6, 2018

Филтър, Михаил Костадинов: Най-важната част от бизнеса ни са хората и тяхното доверие

Михаил Костадинов, управител на Филтър, пред сп. Енерджи ревю

През 2018 г. Филтър ООД отбелязва своя 10-годишен юбилей. Какви позиции успяхте да извоювате в рамките на дружествата Filter и каква бе ролята на екипа Ви в това?

Преди 10 години Филтър ООД беше създадена като естествено продължение на развитието на групата Filter. По онова време на територията на България имаше десетина двигателя, производство на GEJenbacher, инсталирани по различни канали. Тогава нямаше официално оторизиран сервизен партньор и дистрибутор.

Една година по-късно ние имахме подписан договор с фирмата производител и поехме отговорната задача да я представляваме на българския пазар. Поставихме началото на ползотворно сътрудничество и с много други европейски фирми производители на енергийно оборудване.

В такава ситуация се намират всички фирми от Групата, тъй като навсякъде, където има Filter компания, ние представляваме GEJenabcher като сервизен партньор и дистрибутор, и работим с почти едни и същи партньори в дългосрочен аспект. С времето ние заехме своето място сред останалите фирми Filter и достойно защитаваме името, наложило се като символ на качество и коректност, професионализъм и отговорност, гаранция за надеждност.

Какво е уникалното и специфичното в подхода на Групата като цяло и кое се оказа най-значимо за успехите Ви в българските условия?

Не бих казал, че сме подходили уникално. Просто се заемаме с работата сериозно и я вършим професионално. Много държим да предлагаме качествен и коректен сервиз и услуги. За да можем да го правим, залагаме на регулярни обучения и практическа подготовка, като не си позволяваме никакви компромиси в работата и влаганите части и компоненти.

В началото основната задача беше да се създаде професионален екип, който да може да се справя с възникналите задачи. Непрекъсваемата работа на когенерационните инсталации и другите енергийни съоръжения е от изключителна важност за енергийната система, което определя и важността на нашата професионална и навременна намеса, за да се намали до минимум престоят и съответно загубите от небаланс.

Компанията заявява, че стабилността е основен приоритет в изграждането на партньорства с клиенти и доставчици. На какви похвати се градят дългосрочните Ви отношения в бизнеса?

Следвайки ясно поставената задача - да бъдем надежден и коректен партньор на клиентите от България и на нашите европейски партньори, ние успяваме да поддържаме необходимото равновесие в работата и живота на фирмата.

Най-важната част от бизнеса - това са хората и тяхното доверие. Без тяхната отдаденост и професионализъм ние не бихме успявали да развиваме фирмата и да поддържаме високо ниво сервиз.

Когато можеш да разчиташ на екипа, ти можеш да даваш обещания и да ги изпълняваш пред клиентите. Не само да ги изпълняваш, но да ги изпълняваш дългосрочно и с необходимия професионализъм.

Филтър е участник в редица важни проекти в България. С кои се гордеете най-много и кои са станали най-емблематичните за марката Filter у нас?

Да, през годините сме изградили много проекти. Голяма част от тях са с повишена трудност, някои са по-рутинни, но сме се отнасяли с необходимата сериозност и отговорност към всички.

Имаме изградени проекти в много от топлофикациите на България. Имаме проекти в Софийска вода, в оранжерии, в месопреработвателни предприятия и много други отрасли на индустрията.

Всички те са за производство на топлинна и електрическа енергия, подготовка на индустриални води, производство на студ или комбинация от някои от изброените. Както казах, някои са по-сложни, някои са преминали по-гладко, но ние обичаме всичките си проекти и се радваме, че сме успели да ги създадем и да ги поддържаме в отлично състояние, за да могат да изпълняват своята задача още дълги години.Ключови думи: Филтър, Filter, GE Jenbacher


Top