Филтър ООД гарантира висока прецизност и качество на извършените услуги

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Като част от международна група инженерингови и производствени фирми Филтър ООД работи в сферата на промишлената топлоенергетика и водoподготовка. Основната й цел е реализацията на качествени, енергоефективни, екологосъобразни и устойчиви решения за производство на енергия и за водоподготовка.

Голям дял от предлаганите от фирмата услуги заема следпродажбеният сервиз, който Филтър ООД предлага на своите клиенти. Компанията извършва непрекъснати инвестиции и нововъведения в отдела, с което гарантира високо качество, ефективност и надеждност на доставените продукти.

Сервизният и логистичен център на Филтър ООД е ситуиран в Търговски център Европа на бул. Искърско шосе 7, София. Екипът от сервизни специалисти наброява 10 квалифицирани мобилни инженери и техници, които покриват територията на страната. Филтър ООД притежава складова база, където поддържа голям брой резервни части и консумативи, с което гарантира на своите клиенти бърза реакция при нужда и доставки в цялата страна за 24-часов срок от подаване на заявка.

Сервизните екипи извършват широк обхват от услуги в сферата на когенерацията, водоподготовката, управлението на горивни процеси, водоохладителните кули и др. Всички инженери и техници са преминали необходимите тренировъчни курсове и притежават сертификати от нашите партньори, както и пълен набор от специализирани инструменти за профилирана работа с инсталираното оборудване.

В следпродажбения сервиз и поддръжка Филтър ООД предлага отдалечен мониторинг, техническа поддръжка и гореща телефонна линия. Сервизните специалисти са на разположение за съдействие 24/7 в годината, като времето за реакция при възникнали аварии е 4 часа.

Към момента фирмата осигурява безаварийна работа, както и бърза реакция в случай на аварийни ситуации, като осигурява гаранция за извършените дейности и вложени материали. Филтър ООД се отличава с коректност, бързина, висока прецизност и качество на извършените услуги. Благодарение на тези си качества фирма Филтър ООД е предпочитан надежден партньор.

По-големи клиенти на фирмата са: Далкия Варна ЕАД, Топлофикация София ЕАД, Топлофикация Разград ЕАД, Топлофикация Враца ЕАД, Софийска Вода АД, Загорка АД, Дуропак Тракия АД, Оранжериен Комплекс на АЛТ КО АД, Фабрика за ГФП Кнауф и др.


Top