Филтър представи ефективни индустриални технологии на изложбата за ЕЕ и ВЕ през март

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Инженеринговата компания Филтър представи водещи продукти от портфолиото си индустриални решения на тазгодишното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организирано от Виа Експо в началото на м. март. Сред акцентите в участието на фирмата бяха когенерационни газови двигатели, парогенератори, ефективни горивни технологии, охладителни кули и решения за водоподготовка.

"Особен интерес сред посетителите предизвикаха когенерационните газови двигатели на GE Jenbacher - водеща технология в изгарянето на биогаз и производство на електрическа енергия от земеделски и животински отпадъци, отпадни води и други органични материали.

Филтър е оторизиран дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher за България, като осигурява инженерингови и сервизни услуги по когенераторите за биогазови инсталации, топлофикации, оранжерийни комплекси, станции за отпадъчни води, сметища и др.", разказаха от компанията.

В областта на парокондензното стопанство компанията представи високоефективни парогенератори на Clayton, осигуряващи по-икономична работа, компактност, бързина, надеждност и безопасност в сравнение с конвенционалните котли. Тези парогенератори са одобрени за грантово финансиране по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика.

"Друга ефективна технология, която предизвика интерес, е системата за управление на горивен процес Autoflame", коментираха от Филтър. "Тя е подходяща за модернизация на стари горелки, намаляване на разходите за гориво и електрическа енергия, подобряване на екологичните показатели и автоматизация, които са свързани с паро- и водокотелните централи.

В комбинация с нови горелки на Limpsfield се гарантира съдържание на O2 в димните газове <3% при гориво природен газ и за целия мощностен диапазон.

Охладителните кули и водоподготовка, като задължителен елемент в редица инсталации, също се радваха на внимание от посетителите на изложението. Филтър си партнира с Eurowater и General Electric при водоподготвителните и с SPX при водоохладителните инсталации", допълниха те.
Top