РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилтърКогенерационни инсталации с газови двигатели Jenbacher

Системи за управление на горивния процес на “Autoflame”

Водоохладителни кули от SPX Cooling Technologies

Парогенератори Clayton

Водоподготовка

Горелки

Парни и водогрейни котли

Помпи

Арматура

Филтър ООД

София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа, сграда 6, ет. 1

тел.: 02/ 974 50 85; факс: 02/ 974 50 87

e-mail: office@filter.bg

www.filter.bgTop