РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ФИЛТЪР, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛТЪРДА ИЗЧИСТИМ ПРИРОДАТА КАТО ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЕНЕРГИЯ ОТ БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ

Филтър ООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; e-mail: office@filter.bgTop