РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Филтърдоставка, монтаж,

пуск и настройка

Двигатели jenbacher

Ко-генерационни

инсталации

гаранционно и следгаранционно

сервизно обслужване 24/7

промишлени горелки

парогенератори • котли

автоматизация на горивния процес

водоподготовка

системи за охлаждане

абсорбционни хладилни машини

водоохладителни кули

Компетентни решения

в енергетиката

Посетете ни на изложението за Югоизточна ЕвропаЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА

ЕНЕРГИЯ – 5 - 7 април 2016г., зала 1, щанд номер C2

Филтър ООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; e-mail: office@filter.bgTop