РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилтърPOWERING INDUSTRY FOR 25 YEARS

АРМАТУРА

Пластинчати и тръбни топлообменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили

ВОДОПОДГОТОВКА

Решения за механична филтрация на води

ПОМПИ

Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на регенти, индустриални уплътнения

ЕНЕРГЕТИКА

Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки.

СЕРВИЗ

Гаранционно и след гаранционно обслужване 24/7

АВТОМАТИКА

Автоматизация и контрол на производствените процеси

ОХЛАЖДАНЕ

Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори

София 1528, бул. Искърско шосе №7 ТК Европа, сграда 6, ет. 1

тел.: 02/974 50 85 e-mail: office@filter.bg

www.filter.bgTop