РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ФИЛТЪР, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛТЪРАРМАТУРА

Пластични и тръбни топлообменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили

ВОДОПОДГОТОВКА

Решения за механична филтрация на води

ПОМПИ

Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на реагенти, индустриални уплътнения

ЕНЕРГЕТИКА

Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки.

СЕРВИЗ

Гаранционно и следгаранционно обслужване 24/7,

АВТОМАТИКА

Автоматизация и контрол на производствените процеси

ОХЛАЖДАНЕ

Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори

Посетете ни на изложението

ВОДА СОФИЯ в Интер Експо Център

27 до 29 март 2018 г, зала 1 щанд С5

ФИЛТЪР

София 1528, бул. Искърско шосе 7 ТК Европа, сграда 6, ет.1

тел: 02/974 50 85Top