РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилтърАРМАТУРА

Пластични и тръбни топлообменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили

ВОДОПОДГОТОВКА

Решения за механична филтрация на води

ПОМПИ

Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на реагенти, индустриални уплътнения

ЕНЕРГЕТИКА

Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки.

СЕРВИЗ

Гаранционно и следгаранционно обслужване 24/7,

АВТОМАТИКА

Автоматизация и контрол на производствените процеси

ОХЛАЖДАНЕ

Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори

ФИЛТЪР

София 1528, бул. Искърско шосе 7 ТК Европа, сграда 6, ет.1

тел: 02/974 50 85, www.filter.bgTop