РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилтърPOWERING YOUR INDUSTRY

FILTER

ENERGY WATER SOLUTIONS

АРМАТУРА

Пластинчати и тръбни топлобменници, хидро и пневматични системи, електромагнитни вентили

ПОМПИ

Всички видове промишлени помпи, системи за дозиране и смесване на реагенти, индустриални уплътнения

ОХЛАЖДАНЕ

Водоохладителни кули, флуидни охладители, изпарителни кондензатори

ВОДОПOДГОТОВКА

Решения за механична филтрация на води

АВТОМАТИКА

Автоматизация и контрол на производственитепроцеси

ЕНЕРГЕТИКА

Газови двигатели и турбини, парни и водогрейни котли за промишлено приложение, парогенератори и горелки.

СЕРВИЗ

Гаранционно и след гаранционно обслужване 24/7

София 1528

бул. „ Искърско шосе” 7

ТК Европа, сграда 6, ет.1

тел: 02/ 974 50 85

www.filter.bgTop