РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Филтър, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФилтърFILTER
ENERGY WATER SOLUTIONS

POWERING
YOUR INDUSTRY

JENBACHER 4-та серия
Технологични иновации от следващо поколение

Акценти на продукта
-Повишена мощност да 1, 560kWel
-По-голяма електиречска ефективност
-до 44% за природен газ
- до 43.2% за биогаз
Намалена монтажна прощ-0.6 метра по-къс
Облекчен сервиз

Новият газов двигател Jenbacher* е базиран на доказана
пратформа на 4-та серия от над 4,000
инсталирани двигателя, генериращи около 4,5 GW
мощн в световен мащаб. Иновативните дизайнерски и
инженерингови постижения водят до увеличение на
мощността до 4% (1,560k) и около 1% повишаване
на електрическата ефективност в сравнение със съответните
версии на газовите двигатели J420В.
Новият J420В разполага с компактен дизайн, работоспособност и
стандартизация. Успоредно със значителни предимства за
чисто производство на електрическа енергия-захранван с
природен биогаз, той действително се отличава в производството
на комбинирана енергия и с версията си за горещ климат.
Освен това, те са изключително подходящи за монтаж в контейнери.

Нов филтър за деарация на картера със сменяем пълнител
Високоефективен турбокомпресор
Нов задвижващ механизъм на дросел клапа и интегрирана защита против възпламеняване
Подобрени цилиндровани глави
Подобрен 3K-газов смесител
Лесен за обслужване въздушен филтър

Подобрена система за позициониране на площадката
Усъвършенствана хидравлична система с подобрена гъвкавост и стандартизирани интерфейси.
Стоманени бутала (опция)
Ново разположение на шините "SAFI"
Избираема позиция от интерфейса.

Технически данни за Макс. електрическа Макс. обща Горещ климат Биогаз
разнообразните нужди ефективност ефективност
на клиентите

Елекрическа мощност 1,560kW 1,560kW 1,560kW 1,560kW

Електрическа ефективност 44.0% 42.8% 43.2% 43.2%

Топлинна ефективност 45.7% 48.7% 46.0% 42.5%

Видове газ Природен газ Природен газ Природен газ Биогаз

"GenSet"размери -д х ш х в 6,5 х 1.9 х 2.3

Обороти на двигателя (об/мин ) 1,500

Диаметър / Ход на буталото (mm) 145/185Технически данни съгласно ISO 3046
Въз основа на стойностите на емисите от 500mg/Nm3 NOx при 5% O2 на изгорелите газове.
Обща топлинна мощност с допуск +/-8%, изходна температура на изгорелите газове 120 С, температура
на изхода на биогаз 180 С.
Природен газ с метаново число 70.
Всички данни са при пълно натоварване и са предмет
на техническо осъвършенстване и модификации.
Допълнителни версии на двигателите са предлагат при заявка.

www.filter.eu

 Top