Фирма Пейчев – партньор за България на Protesa

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2011 • 08.04.2011 •

Отскоро фирма Пейчев представлява у нас испанският производител на стъклопластови тръби и фитинги Protesa. „Приоритет в съвместното ни партньорство е приложението на продуктите в сферата на питейно-битовото водоснабдяване, канализацията и други. Наши потенциални клиенти са всички строителни фирми и инвеститори в сферата на: водноелектрическите централи, електроцентралите, пречиствателните станции, питейните водопроводи, канализацията, напояването, индустриалните паркове и утайници, химическата и фармацевтична промишленост”, заявиха от фирмата представител.
Бургаската фирма е представител и на други утвърдени европейски заводи за производство на тръби, фитинги и арматура за изграждане на питейни водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи.Дейността на фирмата е съсредоточена основно в доставки за инфраструктурни проекти.

Top