Фирмени статии

Weiss are your experts in combustion and boiler technologies
Bo Johansen, Export Sales Manager of Weiss A/S, for Energy Review MagazineWhat are the benefits of biomass combustion? What solutions are offered by Weiss A/S?Companies can improve their fuel economy considerably when biomass is transformed into process steam. By using biofuels, our customers gain the economic and environmental benefits at once. ... още
Филкаб: Фотоволтаични системи за собствена консумация
Енергия от СлънцетоСлънцето е безплатен и неизчерпаем енергоизточник. С напредъка на технологиите за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, фотоволтаичните инсталации се превръщат във все по-предпочитана алтернатива на конвенционалните източници на енергия. Цените на енергията, произведена от ВЕИ, са единствените, които ще намаляват в дългосрочна перспектива, докато цените на традиционните енергоизточници ще се повишават заради изчерпването на изкопаемите ресурси. ... още
В POLYTECHNIK - груп, със седалище в Файсенбах, Австрия, работят 230 лица и фирмата разполага с 4 производствени звена, както и с 15 филиала в цяла Европа за инженеринг, пласмент, сервизни услуги и освен това има 4 производствени бази в други континенти. ... още
Филтър ООД гарантира висока прецизност и качество на извършените услуги
Като част от международна група инженерингови и производствени фирми Филтър ООД работи в сферата на промишлената топлоенергетика и водoподготовка. Основната й цел е реализацията на качествени, енергоефективни, екологосъобразни и устойчиви решения за производство на енергия и за водоподготовка. ... още
Thermaflex внедри технологията Flexalen в луксозния хотел Kloster Haydau в Германия
Thermaflex внедри иновативната си технология Flexalen в средновековния манастир Haydau в Хесен, Германия, който наскоро бе превърнат в луксозен конферентен комплекс. Отоплението и охлаждането на новопостроената хотелската част от комплекса се обезпечават от биогазова инсталация, а топлопреносът се осъществява посредством предварително изолирана тръбна система Flexalen с дължина повече от два километра. ... още
Rittal Flat PLS - шинна система
Тествана с апаратура за ниско волтово напрежение вече и до 5500 A ... още
Въглеродно неутрална, сигурна и достъпна енергетика се развива чрез иновативни технологии. Кои ще са факторите, които ще формират облика на този важен сектор у нас? На европейско ниво се гласуват нови обвързващи цели и директиви, все повече страни използват екологични източници на енергия и повишават конкурентоспособността на икономиките си. ... още
AББ въведе в експлоатация 1200-киловолтов прекъсвач в Индия
AББ проектира, произведе, инсталира и пусна в експлоатация прекъсвач 1200 киловолта (kV) - най-високото ниво на напрежение на променлив ток в света. ... още
AББ се присъединява към мрежата на ООН, за да насърчава енергийната ефективност
Компанията ще предоставя експертни знания и опит в енергийно ефективните двигатели и трансформатори ... още
Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София ... още
Актемиум БЕА учи рудничните машини да се движат самостоятелно
Старият миньор с 40 години професионален опит се смее и казва: "Мнозина от вас вече са опитвали да реализират автоматично придвижване на рудничните машини, но всички се проваляха и хора като мен ще бъдат необходими още 40 години!" ... още
Ритал: Ri4Power - гъвкава композиция за разпределяне на електрическата енергия
Вятърната енергия е най-обещаващата възобновяема технология и добива все по-голяма популярност в България. ... още
Финландската компания MW Power специализирана в изграждане под ключ на малки когенерационни централи е част от енергийното поделение на финландската корпорация Valmet. Търговско представителство за България на Metso Automation и Valmet Power е фирма Герион ЕООД. ... още
Соларити БГ представи нова система за контрол на PV централи на CeBIT
Соларити БГ взе участие като изложител на международното изложение CeBIT Bilisim в Istanbul Expo Center от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от ИАНМСП със средства от Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... още
ABB: Най-мощната подземна кабелна система за пренос на енергия в света
AББ, лидерът в енергетичните и автоматизационни технологии, обяви нов пробив в кабелните технологии. Компанията успешно разработи и тества 525-киловолтова (kV) екструдирана кабелна постояннотокова система за високо напрежение (HVDC), за да направи инсталациите за възобновяема енергия по-ефективни и рентабилни. 525-киловолтовата екструдирана HVDC кабелна система бе представена за първи път по време на технологичния симпозиум на Cigre в Париж от 25 до ... още

ПРЕПОРЪЧАНО
Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовидният дистанционер се характеризира с това, че изолаторните елементи са стандартни композитни изолатори с еднаква дължина, а свързващите клеми са стандартни тип „лодка" ... още
Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Siemens предоставя пълен пакет високотехнологични системи за преобразуване на средно напрежение за фотоволтаични електроцентрали и приложения за съхранение на енергия с батерии. Важна част от богатата гама на Siemens са ... още
Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Sonnis Energy Bulgaria се специализира в това да анализира и адаптира фотоволтаични решения към настоящите и бъдещи нужди на всеки клиент предвид развитието на пазарните тенденции. Всяка една система се проектира строго индивидуално ... още
Коника Минолта България,  Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

Коника Минолта България, Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

В специално интервю за изданието Дарина Георгиева, акаунт мениджър в компанията, коментира последните новости при технологиите на Konica Minolta за видеонаблюдение в соларни паркове ... още
Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Независимо дали целта е спестяване на енергийни разходи, намаляване на въглеродния отпечатък или преодоляване на неочаквани прекъсвания на електрозахранването, системата за съхранение LUNA2000-97KWH на Huawei предлага иновативно и надеждно решение за по-устойчив бизнес ... още


Top