Фирмени статии

Въглеродно неутрална, сигурна и достъпна енергетика се развива чрез иновативни технологии. Кои ще са факторите, които ще формират облика на този важен сектор у нас? На европейско ниво се гласуват нови обвързващи цели и директиви, все повече страни използват екологични източници на енергия и повишават конкурентоспособността на икономиките си. ... още
AББ въведе в експлоатация 1200-киловолтов прекъсвач в Индия
AББ проектира, произведе, инсталира и пусна в експлоатация прекъсвач 1200 киловолта (kV) - най-високото ниво на напрежение на променлив ток в света. ... още
AББ се присъединява към мрежата на ООН, за да насърчава енергийната ефективност
Компанията ще предоставя експертни знания и опит в енергийно ефективните двигатели и трансформатори ... още
Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София ... още
Актемиум БЕА учи рудничните машини да се движат самостоятелно
Старият миньор с 40 години професионален опит се смее и казва: "Мнозина от вас вече са опитвали да реализират автоматично придвижване на рудничните машини, но всички се проваляха и хора като мен ще бъдат необходими още 40 години!" ... още
Ритал: Ri4Power - гъвкава композиция за разпределяне на електрическата енергия
Вятърната енергия е най-обещаващата възобновяема технология и добива все по-голяма популярност в България. ... още
Финландската компания MW Power специализирана в изграждане под ключ на малки когенерационни централи е част от енергийното поделение на финландската корпорация Valmet. Търговско представителство за България на Metso Automation и Valmet Power е фирма Герион ЕООД. ... още
Соларити БГ представи нова система за контрол на PV централи на CeBIT
Соларити БГ взе участие като изложител на международното изложение CeBIT Bilisim в Istanbul Expo Center от 11.09-14.09.2014г. Участието е финансирано от ИАНМСП със средства от Проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ... още
ABB: Най-мощната подземна кабелна система за пренос на енергия в света
AББ, лидерът в енергетичните и автоматизационни технологии, обяви нов пробив в кабелните технологии. Компанията успешно разработи и тества 525-киловолтова (kV) екструдирана кабелна постояннотокова система за високо напрежение (HVDC), за да направи инсталациите за възобновяема енергия по-ефективни и рентабилни. 525-киловолтовата екструдирана HVDC кабелна система бе представена за първи път по време на технологичния симпозиум на Cigre в Париж от 25 до ... още
Над 2500 действащи енергийни системи в света са произведени от Polytechnik
Австрийската компания Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH е един от основните доставчици на горивни системи за биогенни горива в дървопреработвателната индустрия и е известна в проектирането и доставката "до ключ" на такива системи и инсталации. Към момента около 95% от производството на компанията е предназначено за износ в цял свят. ... още
30 години енергийно-ефективни решения за топлоснабдяване от Thermaflex
През 2001 г. Thermaflex представи първите предварително изолирани тръби на пазара - резултат от 3 десетилетия опит в разработването на висококачествени изолационни продукти. ... още
Още една стъпка в процеса на модернизация на оборудването за удължаване ресурса на 5 и 6 ЕБ на
В изпълнение на програмата за модернизация на оборудването в АЕЦ "Козлодуй" по време на плановия годишен ремонт на 5 ЕБ бяха извършени монтаж и въвеждане в експлоатация на електроразпределителни шкафове (РТЗО) на 2-ра и 3-та система за безопасност. ... още
Лидерско място при доставяне, техническо обслужване, ремонт и сервиз на средствата за автоматизация и средства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на енергетиката и промишлеността. ... още
Виа Експо: Зелените технологии - посланието на бъдещето
Устойчивостта е многопластово понятие, което придобива все по-голямо значение в нашия живот. Кои са технологиите и практиките за нейното постигане? ... още
През май 2014 година БЕА празнува два юбилея - 115 години от създаването на БЕА в Дюселдорф и 20 години от основаването на БЕА ТДЛ в Лаузиц, а също така и присъединяването й към новата марка "Актемиум". ... още


Top